Hasiči Kateřinice
Sbor dobrovolných hasičů
Povodňové informace
Víte, že…

Články – Jednotka

Pracovní dopoledne zásahového družstva

IMG_20121228_093739 (2)V pátek 28. prosince 2012 proběhlo na základně rychlé roty pracovní dopoledne zásahového družstva, které bylo zaměřeno hlavně na opravy naší hasičské Avie. Hlavním úkolem bylo vytvořit prostor pro umístění kalového čerpadla a úpravu zadní části nástavby, aby vyhovovalo našim požadavkům. Na práci se podílelo 6 členů zásahového družstva, které doprovázela veselá nálada. Děkujeme pracovníkům obecního úřadu za půjčené prostory.

Za zásahové družstvo Tomáš Cága.

Výjezd jednotky – požár lesa

V pondělí dne 3. září 2012 byla naše jednotka  povolána k požáru lesa mezi Kateřinicemi a Skotnicí.  Po příjezdu na místo požáru jsme zjistili,  že se jedná o planý poplach.  Na okraji lesa došlo ke spalování zemního plynu ze zkušebního vrtu. GPS: 49°40’27.651″N, 18°9’29.759″E.  Mimo naši jednotku vyjela i jednotka IZS Nový Jičín a Příbor.

Požár lesa

Naše jednota vyjela k zásahu – požáru lesa v katastru obce Kateřinice dne 2.července 2012 v počtu 1+3 . Po příjezdu na místo zásahu byly zjištěny 3 ohniska požáru v lese v lokalitě Hájek. Hašení ohnisek se účastnily jednotky IZS Nový Jičín, Brušperku a Fryčovic. Naše jednotka byla určena pro doplňování vody cisternám pro zásah.

Výjezd jednotky

Ve čtvrtek 14. června 2012 se v odpoledních hodinách přes náš region přehnal vydatný lokální déšť. Naše jednotka vyjela k zásahu do katastru obce. Zaplavena byla hlavní silnice a spodní části obce kolem koryta potoku. Jednotka vyčistila kanalizační vpusti, hlavní silnici a čerpala vodu za zatopených sklepů.
Fotogalerie ze zásahu
.

 

Instalace vodovodní přípojky

V měsící červnu jsme si nechali zpracovat projektovou dokumentaci na vodovodní přípojku do budovy hasičské zbrojnice. Problém s vodou v hasičárně nás již dlouhodobě trápil a to z důvodu dostupnosti vody během celého roku a zejména s ohledem na stav naší vodárny. Proto nám projekční kancelář pana Maléře vytvořila projektovou dokumentaci a pomohl avyřídit veškerá příslušná povolení, které byly nutné doložit k žádosti o stavební povolení. Po schválení stavebním úřadem v Příboře, stavební firma Vala v měsící říjnu realizovala výkopové práce, protlak pod komunikací a vlastní instalaci přípojky. Také probíhaly v hasičárně svépomocné instalační práce vnitřních rozvodů vody s napojením na existující rozvody.

Ve čtvrtek  27. října 2010 provedli pracovníci střediska SMVaK v Novém Jičíně připojení naší hasičárny na vodovodní řád.

Pár fotek z instalace naleznete ve fotogalerii.