Sbor dobrovolných hasičů
Povodňové informace
Víte, že…

AED v obci

Ukázkové video natočeno přímo v naší obci a za pomoci našich občanů. V tomto shotu uvidíte vše potřebné pro to, aby jste zjistili, že použití veřejného defibrilátoru je opravdu jednoduché.

________________________________________________________________________________

V úterý 26. října se slavnostně spustil provoz prvního veřejného automatizovaného externího defibrilátoru (AED) v obci Kateřinice. V loňském roce jsme bohužel neúspěšně žádali, a to již po druhé, o dotaci na pořízení automatizovaného externího defibrilátoru, který by byl umístěn na budově hasičské zbrojnice. V srpnu jsme se rozhodli, že zkusíme ve spolupráci s obecním úřadem oslovit projekt AED pro život, který má rozšiřující se síť veřejných AED, které zachraňují životy. Pro všechny zúčastněné a následně i zastupitelstvo obce byla podpora tohoto projektu jednoznačná, a proto bylo rozhodnuto a vyhlášení veřejné sbírky na pořízení přístroje včetně příslušenství.

Za uplynulý rok se prostřednictvím veřejné sbírky podařilo vybrat neuvěřitelných 53 000 korun. Tato částka je potvrzením toho, že v obci Kateřinice záleží jednomu na druhém a životy našich spoluobčanů nám nejsou lhostejné. Zbylou částku uhradila Obec Kateřinice ze svého rozpočtu, jednalo se o částku 70 000 Kč. 

Přístroj včetně dýchací masky a trauma balíčku je umístěn na budově požární zbrojnice vedle hlavního vchodu (za trafostanicí).

Původní myšlenka byla umístit zařízení na budovu hasičské zbrojnice, ale jelikož od roku 2022 probíhala rozsáhla rekonstrukce hasičárny, byl zde tento přístroj umístěn na až po dokončení stavby. Do té doby byl namontován na budově prodejny Jednota. Jak systém veřejných AED funguje si můžete přečíst přímo u samotného zařízení u obchodu, kde je umístěna informační tabule. Použití je velmi jednoduché a zvládne ho i laická veřejnost. 

Pořízením přístroje jsme v obci získali nadstandardní možnost, poskytnout předlékařskou první pomoc ještě před příjezdem samotné zdravotnické záchranné služby. AED zachraňuje životy a dává šanci na přežití až v 75% jeho použití.

Článek o představení projektu.

Tímto děkujeme všem, kteří se na projektu podíleli. Jejich jména si dovolujeme zveřejnit níže.

Obec Kateřinice
Hasiči Kateřinice
Firma Skarab s.r.o.
Firma SEMITA – DS s.r.o.
Firma Coop
Novák Radek
Sponer Vilém
Novotný Roman
Nováková Andrea
Kutáčová Svatav
Podstavková Marie
Nevludová Barbora
rodina Šprochova
Cága Jaroslav
Korciková Olga
Opělová Ivana
manželé Vaňkovi
Kutáčová Eva
Kutáčová Magda
Šustálová Ilona
Kutáč Aleš
Vysočtí
Peterová Božena
Lihocká Andrea
Červenka Jiří
Daněk Ondřej
Zbavitel Miroslav
Tyleček Adam
Vnenčáková Renata
Strakoš Miroslav
Tihelka Jan
Czepczorová Monika
Maňáková Nikola
Poloprutský Petr
Bursová Eva
František a Ludmila Novobilští
rodina Skopalova
Poloprutská Lenka
Novák Erik