Odkazy pro občany
Povodňové informace
Víte, že…

Zásahy 2019

OSTATNÍ ČINNOST Č. 4

29. 6. 2019 – 12:02
Technická pomoc – asistence u kulturních akcí
Kateřinice 197
Technika: CAS 8 Avia
Zasahující jednotky: JSDH Kateřinice
Info: Zajištění oslav SDH Kateřinice. 

OSTATNÍ ČINNOST Č. 3

14. 6. 2019 – 17:00
Technická pomoc – odstranění nebezpečných stavů
Kateřinice 162
Technika: CAS 8 Avia, DA Renault
Zasahující jednotky: JSDH Kateřinice
Info: Čištění kontaminované studny. 

ZÁSAH Č. 8

23. 5.  2019 – 14:52
Technická pomoc – čerpání vody
Kateřinice 59
Technika: CAS 8 Avia, DA Renault
Zasahující jednotky: JSDH Kateřinice
Info:  Jednotka byla vyslána opět na č.p. 59, kde došlo vlivem silného přítoku k opětovnému zatopení sklepa. Bylo provedeno odčerpání vody ze sklepa, ale i okolí domu, tak aby se eliminoval další přítok vody do sklepa. 

ZÁSAH Č. 7

23. 5.  2019 – 12:27
Technická pomoc – čerpání vody
Kateřinice 59
Technika: CAS 8 Avia, DA Renault
Zasahující jednotky: JSDH Kateřinice
Info:  Čerpání vody ze sklepa rodinného domu. Sklep byl zatopen do výšky 2 metrů. K odčerpání vody bylo použito motorové kalové čerpadlo.

ZÁSAH Č. 6

22. 5.  2019 – 18:18
Technická pomoc – čerpání vody
Kateřinice 203
Technika: CAS 8 Avia, DA Renault
Zasahující jednotky: JSDH Kateřinice
Info:  Zaplavená příjezdová cesta a zahrada rodinného domu, kde docházelo k silnému přítoku vody z polí. Hasiči za pomocí dvou motorových kalových čerpadlech provedli odčerpání vody a další přitékající vodu usměrnili za pomocí pytlů s pískem do kanalizační sítě.