Sbor dobrovolných hasičů
Povodňové informace
Víte, že…

Kurz jednotky

Ve dnech 20. –  21. 2017 se naši dva kolegové Václav Jalůvka a Michal Macháč zúčastnili kurzu NOSITEL DÝCHACÍ TECHNIKY v UHS Jánské Koupele. Zkouška se skládala z písemné a praktické zkoušky. Hasiči si vyzkoušeli polygon a také vyhledávaní osoby v silně zakouřené místnosti a absolutní tmě, bez použití svítilen.