Sbor dobrovolných hasičů
Povodňové informace
Víte, že…

DA Renault Master

Dopravní automobil Renault Master je zásahový požární automobil určený pro přepravu jednotky požární ochrany a slouží k plnění úkolů na úseku ochrany obyvatelstva a při mimořádných událostech a živelných pohromách. Dopravní automobil umožňuje přepravu 9 hasičů a základního požárního vybavení. 

Celková hmotnost vozidla: 2 800 Kg
Maximální rychlost: 143 km/hod.
Rok výroby: 2005
U jednotky slouží od roku 2016.