Sbor dobrovolných hasičů
Povodňové informace
Víte, že…

Evidence pálení a ohňostroje

Ohlašovací formulář má sloužit v případech, kdy právnická popř. soukromá osoba má v plánu spalovat větší množství klestí nebo shrabanou stařinu, listí a větve např. při úklidu zahrad, lesů aj. Nově Hasičský záchranný sbor eviduje i ohňostroje. Operační důstojníci HZS tak získají snadný přehled o počtu a místech, kde pálení probíhají, zanesený i do mapových podkladů.

V případě ohlášení požáru může operační důstojník zjistit dotazem na uvedený mobilní telefon odpovědné osoby, zda se pálení nevymklo kontrole. V případě problémů vyšle na místo jednotku požární ochrany nebo ohlášení požáru vyhodnotí jako planý poplach a jednotky na místo nevyšle.

Evidence pálení a ohňostrojů