Sbor dobrovolných hasičů
Povodňové informace
Víte, že…

Články – Jednotka

Požár lesa

Naše jednota vyjela k zásahu – požáru lesa v katastru obce Kateřinice dne 2.července 2012 v počtu 1+3 . Po příjezdu na místo zásahu byly zjištěny 3 ohniska požáru v lese v lokalitě Hájek. Hašení ohnisek se účastnily jednotky IZS Nový Jičín, Brušperku a Fryčovic. Naše jednotka byla určena pro doplňování vody cisternám pro zásah.

Výjezd jednotky

Ve čtvrtek 14. června 2012 se v odpoledních hodinách přes náš region přehnal vydatný lokální déšť. Naše jednotka vyjela k zásahu do katastru obce. Zaplavena byla hlavní silnice a spodní části obce kolem koryta potoku. Jednotka vyčistila kanalizační vpusti, hlavní silnici a čerpala vodu za zatopených sklepů.
Fotogalerie ze zásahu
.

 

Instalace vodovodní přípojky

V měsící červnu jsme si nechali zpracovat projektovou dokumentaci na vodovodní přípojku do budovy hasičské zbrojnice. Problém s vodou v hasičárně nás již dlouhodobě trápil a to z důvodu dostupnosti vody během celého roku a zejména s ohledem na stav naší vodárny. Proto nám projekční kancelář pana Maléře vytvořila projektovou dokumentaci a pomohl avyřídit veškerá příslušná povolení, které byly nutné doložit k žádosti o stavební povolení. Po schválení stavebním úřadem v Příboře, stavební firma Vala v měsící říjnu realizovala výkopové práce, protlak pod komunikací a vlastní instalaci přípojky. Také probíhaly v hasičárně svépomocné instalační práce vnitřních rozvodů vody s napojením na existující rozvody.

Ve čtvrtek  27. října 2010 provedli pracovníci střediska SMVaK v Novém Jičíně připojení naší hasičárny na vodovodní řád.

Pár fotek z instalace naleznete ve fotogalerii.

Kontrola hydrantů

Dne 18-19. září 2010 sbor provedl kontrolu funkčnosti všech zemních hydrantů vodovodního řadu v katastru naší obce. Kontrola byla provedena formou praktické zkoušky s důrazem na funkčnost a vybavenost kontrolovaného hydrantu. (Zda je hydrant vybaven informační tabulkou, vrchním litinovým krytem, vnitřním víčkem, funkčním uzávěrem na vodovodním řadu, funkčním vlastním uzávěrem a zda je možná instalace hydrantového nástavce.)
Pár fotek ve fotogalerii.