Hasiči Kateřinice

Odkazy pro občany

Povodňové informace

Víte, že…

Nejnovější příspěvky

Hasiči Kateřinice slaví 130 let! !!!JIŽ TUTO SOBOTU!!!

Je to již 130 let! A je potřeba to pořádně oslavit a samozřejmě, že nebudeme slavit sami, ale s Vámi.
Čeká na Vás bohatý hlavní i doprovodný program, a kdo by toho měl málo, pokračujeme i večerní zábavou s tombolou ☺️.
Těšit se můžete na ukázky mladých hasičů z Kateřinic a Klimkovic, historicko-moderní zásah hasičů, policejní psy, ukázky hašení různých požárů, bohatou a velmi zajímavou výstavu hasičské techniky profesionálních i dobrovolných hasičů z širokého okolí, záchranáře Českého červeného kříže, stánek Hasíka s preventivně výchovnou činností pro děti, soutěž pro děti i dospělé, techniku Policie ČR, klauna Hopsalína, skákací hrad, kolotoč a spoustu dalšího pestrého programu. Srdečně zveme všechny, kteří chtějí strávit skvělé odpoledne a večer ve společnosti hasičů z Kateřinic a dalších složek integrovaného záchranného systému.

OSTATNÍ ČINNOST Č. 3

14. 6. 2019 – 17:00
Technická pomoc – odstranění nebezpečných stavů
Kateřinice 162
Technika: CAS 8 Avia, DA Renault
Zasahující jednotky: JSDH Kateřinice
Info: Čištění kontaminované studny. 

Hasiči četli dětem pohádky

Ve čtvrtek 6. června jsme zavítali i s dráčkem Hasíkem do mateřské školy v Kateřinicích, abychom dětem přečetli hasičské pohádky. Ano, hasičské pohádky. Pohádky, které napsali sami hasiči z různých koutů České republiky. S dětmi jsme strávili půlhodinu, pak už nastalo jen nerušené ticho a odpolední spánek. Jako překvapení po probuzení jsme dětem na rozloučenou zanechali omalovánky a pexesa. 

Toto čtení má v dnešní moderní době významnou roli, zvláště u takto malých dětí. Je důležité, aby nebyla kniha a její obsah dětem cizí. Jelikož v každém z několika hasičských příběhů je pro děti skryta i nějaká ta forma požární prevence, je toto čtení opravdu velmi kladně hodnoceno. 

ZÁSAH Č. 8

23. 5.  2019 – 14:52
Technická pomoc – čerpání vody
Kateřinice 59
Technika: CAS 8 Avia, DA Renault
Zasahující jednotky: JSDH Kateřinice
Info:  Jednotka byla vyslána opět na č.p. 59, kde došlo vlivem silného přítoku k opětovnému zatopení sklepa. Bylo provedeno odčerpání vody ze sklepa, ale i okolí domu, tak aby se eliminoval další přítok vody do sklepa. 

ZÁSAH Č. 7

23. 5.  2019 – 12:27
Technická pomoc – čerpání vody
Kateřinice 59
Technika: CAS 8 Avia, DA Renault
Zasahující jednotky: JSDH Kateřinice
Info:  Čerpání vody ze sklepa rodinného domu. Sklep byl zatopen do výšky 2 metrů. K odčerpání vody bylo použito motorové kalové čerpadlo.