Sbor dobrovolných hasičů
Povodňové informace
Víte, že…

Bilancujeme aneb zhodnotili jsme rok 2017

Začátek nového roku je vždy časem, kdy můžeme bilancovat nad uplynulým rokem, a proto i my se ohlédneme na chvíli zpět do roku 2017. Za několik posledních let se naše jednotka posunula hned v několika směrech vpřed. Za zmínku stojí určitě profesní odbornost členů, ale například i lepší úroveň technického vybavení  a výstroje členů jednotky.

Loňský rok za sebou naštěstí nezanechal žádné vážné události, ale i přesto kateřiničtí hasiči zasahovali celkem u 34 událostí, kdy v 15 případech se jednalo o akutní zásahy a zbylých 19 výjezdů byly tzv. ostatní činnosti jednotky, které byly předem domluvené s vedením jednotky. V roce 2017 jsme naštěstí nemuseli na území obce zasahovat u žádného požáru, o to víc jsme však řešili události v souvislosti s nepříznivým počasím, ve většině případů se jednalo o spadlé stromy nebo čerpání vody po přívalových deštích. Nejhorší situace byla asi v závěru října, kdy po orkánu spadl strom v kopci „Kamenný“ na vedení vysokého napětí a obce Kateřinice s Trnávkou byly v okamžiku bez elektrické energie. Naše jednotka ve spolupráci s havarijní službou strom odstranila a po pár hodinách se občané dočkali opět dodávky elektřiny do jejich domácností. Díky tomu, že členové jednotky zjistili, kde došlo k problému, byl výpadek „pouze“ tři hodiny. Během roku proběhla dle plánu odborné přípravy i dvě cvičení, prověřovací a taktické. Prověřovací cvičení na požár lesa mělo za úkol prověřit členy jednotky, proto o něm nikdo, kromě starosty obce a velitele jednotky, nevěděl. Druhé cvičení, taktické, již bylo všem známo a hasiči cvičili zásah při možném požáru v mateřské škole v Kateřinicích.

Abychom mohli vyrazit k zásahu, je třeba aby se všichni členové neustále zdokonalovali a zvyšovali tak úroveň své odborné přípravy. Po celý rok probíhaly školení, výcviky a kurzy a to nejen v hasičské zbrojnici a na území Kateřinic, ale zúčastnili jsme se odborné přípravy týkající se dopravních nehod, které probíhalo na stanici profesionálních hasičů v Bílovci. Hasiči, kteří jsou obsluhovatelé motorových pil pro změnu vyrazili na školení na druhou stanici v našem okrese, do Nového Jičína. Od jara, kdy naši dva hasiči absolvovali kurz nositele dýchací techniky, máme již v jednotce 13 takových členů z celkového počtu 14, kteří mohou u zásahu používat izolační dýchací přístroj.

Snažíme se v obci rozvíjet i další činnost a zábavu. Účastnili jsme se proto několika ukázek, ať už statických nebo dynamických. Největší z nich byla ukázka zásahu na hořící traktor na Kateřinických dožínkách. Dále jsme dětem v mateřské škole četli pohádky nebo ve spolupráci se sborem dobrovolných hasičů Kateřinice či jinými spolky pořádali několik akcí – za zmínku stojí Josefovská zábava, Karneval na ledě nebo stavění máje. Spolupracovali jsme i při dvou závodech a to domácím trailovém závodu a cyklomaratu Beskyd tour, který vedl přes naší obec.

Uplynulý rok hodnotíme jako zdařilý, ovšem nechceme usnout na vavřínech, a tak už máme spoustu plánů, kterým se budeme celý rok věnovat. Hlavní pro nás bude odborná příprava, kterou vyplníme každou volnou chvíli. Pro lepší přehlednost a komunikaci se spoluobčany chystáme inovované webové stránky a facebookový profil, protože i my jdeme s dobou a nechceme v ničem zůstat pozadu.

Hezký nový rok všem!