Sbor dobrovolných hasičů
Povodňové informace
Víte, že…

O jednotce

Jednotka sboru dobrovolných hasičů obce Kateřinice je zařazena do kategorie JPO V. Jednotky v této kategorii zasahují převážně na území své obce a to s dobou výjezdu do 10 minut od vyhlášení poplachu. Pokyn k výjezdu jednotky přichází prostřednictvím sms zpráv a hlasového volání „AMDS“ z Krajského operačního a informačního střediska Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje, které sídlí společně se Zdravotnickou záchrannou službou, Policií ČR a Městskou policií Ostrava v budově Integrovaného bezpečnostního centra v Ostravě. Zřizovatelem jednotky je obec Kateřinice, která zajišťuje i akceschopnost hasičů. K 1. lednu 2024 je v jednotce zařazeno celkem 11 členů, kteří mohou zasahovat u mimořádných událostí. 

Jednotka je složena z velitele jednotky, velitelů družstev, strojníků a hasičů. Z celkového počtu je 10 členů oprávněno používat dýchací přístroj a 2 členové řetězovou motorovou pilu.  

Obec Kateřinice leží asi 5 km severně od města Příbor (Moravskoslezský kraj). Je obcí převážně zemědělskou. První zmínka o Kateřinicích je z roku 1358 jako o lénu olomouckého biskupství. Držiteli obce byli: rod z Kateřinic, Chorynští z Ledské (Ledné), Orlíkové z Lažiska, Harasovští z Harasova a Grafen Vetter v.d. Lilie. Dnešní název obce – Kateřinice – existuje od roku 1872.