Sbor dobrovolných hasičů
Povodňové informace
Víte, že…

Zásahy 2015

Výjezd jednotky – Technická pomoc

Dne 30. 12. 2015 vyjela jednotka k technické pomoci a to ke kácení vzrostlého dubu, který byl zhruba ve čtvrtině své výšky nalomený zřejmě poryvem větru. Jelikož se strom nacházel vedle polní cesty, kterou využívají místní občané, byli hasiči nuceni strom pokácet.

Výjezd jednotky – Technická pomoc

12226847_1180712108622758_626051686_nDne 14. 11. 2015 vyjela naše jednotka dvěma zásahovými vozy k technické pomoci a to k zajištění vedlejších pozemních komunikací a také zdravotnickému dohledu na Kateřinický trailový závod. Družstva obou vozů naštěstí u žádné mimořádné události nemusela zasahovat.

Výjezd jednotky – Technická pomoc

12074826_1168458989848070_2032391558178681567_nDne 20. 10. 2015 krátce po čtvrté hodině odpolední vyjela naše jednotka k likvidaci bodavého hmyzu. Po příjezdu na místo události, jednotka zjistila, že v podkroví domu se nacházeji hned dvě hnízda. Hrozilo nebezpečí útoku hmyzu na obyvatele domu. Přístup k nim byl velice komplikovaný a vzhledem k velikosti hnízd hasiči museli dbát zvýšené opatrnosti. Hnízda byla s těží zlikvidována a místo kolem nich pečlivě uklizeno.

Výjezd jednotky – Technická pomoc

IMG_20151011_203411V neděli 11. října ve 20 hodin vyjížděla naše jednotka k odstranění nebezpečných stavů – spadlého jasanu na silnici k základní škole. Naše jednotka provedla pořez větví, úklid stromu a komunikace. Zasahující jednotky: JSDH Kateřinice.

Výjezd jednotky – Technická pomoc

Dne 9. 9 .2015 vyjela naše jednotka k akutní likvidaci bodavého hmyzu. Po příjezdu na místo bylo průzkumem zjištěno, že hnízdo se nachází v dutině vzrostlého stromu. Toto umístění hnízda je velmi nebezpečné, jelikož hmyz poruší strom zevnitř a po sléze může dojít také k pádu tohoto stromu jak na osoby tak na majetek. Jednotka hmyz zlikvidovala a vrátila se zpět na základnu.

1 2 3 5