Sbor dobrovolných hasičů
Povodňové informace
Víte, že…

Zásahy 2019

ZÁSAH Č. 8

23. 5.  2019 – 14:52
Technická pomoc – čerpání vody
Kateřinice 59
Technika: CAS 8 Avia, DA Renault
Zasahující jednotky: JSDH Kateřinice
Info:  Jednotka byla vyslána opět na č.p. 59, kde došlo vlivem silného přítoku k opětovnému zatopení sklepa. Bylo provedeno odčerpání vody ze sklepa, ale i okolí domu, tak aby se eliminoval další přítok vody do sklepa. 

ZÁSAH Č. 7

23. 5.  2019 – 12:27
Technická pomoc – čerpání vody
Kateřinice 59
Technika: CAS 8 Avia, DA Renault
Zasahující jednotky: JSDH Kateřinice
Info:  Čerpání vody ze sklepa rodinného domu. Sklep byl zatopen do výšky 2 metrů. K odčerpání vody bylo použito motorové kalové čerpadlo.

ZÁSAH Č. 6

22. 5.  2019 – 18:18
Technická pomoc – čerpání vody
Kateřinice 203
Technika: CAS 8 Avia, DA Renault
Zasahující jednotky: JSDH Kateřinice
Info:  Zaplavená příjezdová cesta a zahrada rodinného domu, kde docházelo k silnému přítoku vody z polí. Hasiči za pomocí dvou motorových kalových čerpadlech provedli odčerpání vody a další přitékající vodu usměrnili za pomocí pytlů s pískem do kanalizační sítě. 

ZÁSAH Č. 5

22. 5.  2019 – 15:47
Technická pomoc – odstranění nebezpečných stavů
Kateřinice 
Technika: CAS 8 Avia, DA Renault
Zasahující jednotky: JSDH Kateřinice
Info:  Vlivem dlouhotrvajících a občasných přívalových srážek došlo v naší obci opět ke splavení vody a bahna z polí na komunikaci a k zaplavování pozemků a domů. Hasiči provedli otevření kanalizačních vpustí a sběračů, aby voda snadněji odtékala a pomocí hadic naplněných pískem usměrňovali vodu, tak aby nezaplavovala rodinné domy. V průběhu zásahu byl také monitorován potok Trnávka, který vystoupal na 2. stupeň povodňové aktivity. Jednotka prováděla také odstraňování nánosů u mostů, aby vodě nebránily ve snadném odtoku a nedošlo k rozlivu mimo koryto. 

ZÁSAH Č. 4

30. 4.  2019 – 16:35
Technická pomoc – odstranění nebezpečných stavů
Kateřinice 
Technika: CAS 8 Avia, DA Renault
Zasahující jednotky: JSDH Kateřinice, HZS MSK Nový Jičín
Info:  Vlivem přívalového deště došlo na území Kateřinic k zaplavení komunikací a pozemků u rodinných domů. Hasiči po průzkumu obce započali s usměrňovaním vody  pomocí pytlů s pískem a otevřením kanalizačních vpustí pro snadnější odtok vody. Během zásahu byl kontrolován také potok Trnávka, který krátkodobě dosáhl 2. stupně povodňové aktivity, avšak zůstal v korytě a nedošlo k ohrožení rodinných domů. Hasiči provedli také očistu komunikací od naplaveného bahna. Krátce po 20. hodině se situace uklidnila a jednotka se vrátila zpět na základnu.