Sbor dobrovolných hasičů
Povodňové informace
Víte, že…

ZÁSAH Č. 6

22. 5.  2019 – 18:18
Technická pomoc – čerpání vody
Kateřinice 203
Technika: CAS 8 Avia, DA Renault
Zasahující jednotky: JSDH Kateřinice
Info:  Zaplavená příjezdová cesta a zahrada rodinného domu, kde docházelo k silnému přítoku vody z polí. Hasiči za pomocí dvou motorových kalových čerpadlech provedli odčerpání vody a další přitékající vodu usměrnili za pomocí pytlů s pískem do kanalizační sítě.