Sbor dobrovolných hasičů
Povodňové informace
Víte, že…

ZÁSAH Č. 5

22. 5.  2019 – 15:47
Technická pomoc – odstranění nebezpečných stavů
Kateřinice 
Technika: CAS 8 Avia, DA Renault
Zasahující jednotky: JSDH Kateřinice
Info:  Vlivem dlouhotrvajících a občasných přívalových srážek došlo v naší obci opět ke splavení vody a bahna z polí na komunikaci a k zaplavování pozemků a domů. Hasiči provedli otevření kanalizačních vpustí a sběračů, aby voda snadněji odtékala a pomocí hadic naplněných pískem usměrňovali vodu, tak aby nezaplavovala rodinné domy. V průběhu zásahu byl také monitorován potok Trnávka, který vystoupal na 2. stupeň povodňové aktivity. Jednotka prováděla také odstraňování nánosů u mostů, aby vodě nebránily ve snadném odtoku a nedošlo k rozlivu mimo koryto.