Sbor dobrovolných hasičů
Povodňové informace
Víte, že…

ZÁSAH Č. 4

30. 4.  2019 – 16:35
Technická pomoc – odstranění nebezpečných stavů
Kateřinice 
Technika: CAS 8 Avia, DA Renault
Zasahující jednotky: JSDH Kateřinice, HZS MSK Nový Jičín
Info:  Vlivem přívalového deště došlo na území Kateřinic k zaplavení komunikací a pozemků u rodinných domů. Hasiči po průzkumu obce započali s usměrňovaním vody  pomocí pytlů s pískem a otevřením kanalizačních vpustí pro snadnější odtok vody. Během zásahu byl kontrolován také potok Trnávka, který krátkodobě dosáhl 2. stupně povodňové aktivity, avšak zůstal v korytě a nedošlo k ohrožení rodinných domů. Hasiči provedli také očistu komunikací od naplaveného bahna. Krátce po 20. hodině se situace uklidnila a jednotka se vrátila zpět na základnu.