Sbor dobrovolných hasičů
Povodňové informace
Víte, že…

Výjezd jednotky – Technická pomoc

Dne 9. 9 .2015 vyjela naše jednotka k akutní likvidaci bodavého hmyzu. Po příjezdu na místo bylo průzkumem zjištěno, že hnízdo se nachází v dutině vzrostlého stromu. Toto umístění hnízda je velmi nebezpečné, jelikož hmyz poruší strom zevnitř a po sléze může dojít také k pádu tohoto stromu jak na osoby tak na majetek. Jednotka hmyz zlikvidovala a vrátila se zpět na základnu.