Sbor dobrovolných hasičů
Povodňové informace
Víte, že…

Výjezd jednotky – Technická pomoc

Dne 30. 12. 2015 vyjela jednotka k technické pomoci a to ke kácení vzrostlého dubu, který byl zhruba ve čtvrtině své výšky nalomený zřejmě poryvem větru. Jelikož se strom nacházel vedle polní cesty, kterou využívají místní občané, byli hasiči nuceni strom pokácet.