Odkazy pro občany
Povodňové informace
Víte, že…

Hlavní stránka

Poděkování

Naše členka Jana Polášková z důvodu stěhování mimo naší obec se rozhodla ukončit členství  ve výboru našeho SDH.  Jana vstoupila do SDH v roce 2004. Od té doby byla aktivní členkou našeho sdružení a od roku 2005 pracovala ve výboru jako jednatelka.

Chtěli bychom jí za její dosavadní práci nejen ve výboru, ale i v našem sboru upřímně poděkovat. Přejeme jí do dalších let vše nejlepší.

Zásah jednotky po sobotní bouři

Ve večerních hodinách v sobotu 17. července 2010 se přes náš region přehnala menší vichřice a lokální deště. V naší obci vlivem silného větru došlo v vyvrácení stromů u potoka na parcele 148 a 149. Spadané stromy poškodily střechu stodoly a zablokovaly cestu mezi hlavní a vedlejší silnicí. Naše zásahová jednotka vyjela v počtu 4 hasičů v sobotu ve 20:30 hodin. Na místě zhodnotila situaci, provedla kontrolu celého toku potoku Trnávka a také retenční nádrže. S ohledem na trvající déšť se zahájení likvidace škod přesunula na nedělní ráno.

V neděli 18. července naše zásahová jednotka od devíti hodin odklízela spadané stromy z komunikací i okolí stodoly. Na pomoc přišli i místní občané, kteří pomáhali s úklidem a řezáním dřeva. Byla provedena částečná oprava střechy stodoly. Na dostupné částy byly znovu položeny latě a tašky a na druhé části provedeno provizorní zakrytí  plachtou.

Práce byly dokončeny v neděli v odpoledních hodinách. Zpráva hzsmsk. Fotky z tohoto výjezdu v galerii. Za hasiče Jarda Obsadný.

Povodňový výjezd jednotky

V neděli 16. května 2010 vyjížděla naše jednotka kvůli stále zvyšující se hladině potoka Trnávka v naší obci. Kontrolován byl průtok potoka po celé trase, také hráze přehrady a suchého poldru. Čerpali jsme zatopený sklep rodinného domu a provedli čištění kanalizace v komunikaci. Fotky z tohoto výjezdu v galerii. Za hasiče P. Poloprutský

Okrsková schůze v kateřinicích

V pátek 23.dubna 2010 se konala Okrsková schůze jednotek Sboru dobrovolných hasičů. Výroční schůze se konala v kulturní místnosti hasičské zbrojnice v Kateřinicích za účastí zástupců sborů z obcí Mošnov, Příbor, Prchalov, Hájov, Kateřinice. Okrskové schůze se nezúčastnily zástupci obcí z Trnávky a Skotnice. Fotogalerie.