Sbor dobrovolných hasičů
Povodňové informace
Víte, že…

Poděkování

Naše členka Jana Polášková z důvodu stěhování mimo naší obec se rozhodla ukončit členství  ve výboru našeho SDH.  Jana vstoupila do SDH v roce 2004. Od té doby byla aktivní členkou našeho sdružení a od roku 2005 pracovala ve výboru jako jednatelka.

Chtěli bychom jí za její dosavadní práci nejen ve výboru, ale i v našem sboru upřímně poděkovat. Přejeme jí do dalších let vše nejlepší.