Sbor dobrovolných hasičů
Povodňové informace
Víte, že…

Články – Jednotka

Zajištění evakuačního střediska v obci Kateřinice

IMG_20220921_184112PV měsíci dubnu letošního roku jsme se rozhodli zažádat o dotaci na „Zajištění evakuačního střediska v obci Kateřinice“ prostřednictvím Nadace ČEZ, která v celé České republice podporuje důležité, prospěšné a charitativní projekty. Dne 2. května 2022 byli Hasiči Kateřinice se svou žádostí o dotaci vybráni a zařazeni tak do aplikace EPP – pomáhej pohybem od Nadace ČEZ.

Hlavním úkolem pro získání dotace bylo nasbírání potřebného počtu bodů vlastním pohybem ve zmíněné aplikaci, abychom splnili podmínky dotace a získali tak částku ve výši 55 000 Kč. Již 5. května 2022 bylo nasbíráno přes 100 tisíc bodů, čímž jsme splnili podmínky pro podporu z Nadace ČEZ.

Díky poskytnutým financím z dotace „Zajištění evakuačního střediska v obci Kateřinice“ jsme mohli finanční prostředky využít k zakoupení dvou kusů digitálních invertorových elektrocentrál značky HERON o výkonech 7HP/3,7 kW a 3,3HP/2 kW, zemnící sady a PeliTM přenosného osvětlovacího systému RALS 9430C.

Výše zmíněným zakoupeným vybavením bude umožněno zajištění základní dodávky elektrické energie a osvětlení do budovy hasičské zbrojnice, která bude v případě mimořádných situací (povodně, záplavy, výpadky elektrické energie, apod.) sloužit pro občany jako evakuační středisko nebo místo pro zajištění základních životních potřeb.

Celkové náklady na pořízení vybavení byly 69 326 Kč s tím, že Nadace ČEZ nám přispěla částkou 55 000 Kč
a zbylé finance ve výši 14 326 Kč byly uhrazeny obcí Kateřinice.

Tímto bychom velmi rádi poděkovali Nadaci ČEZ a obci Kateřinice za finanční podporu. Dále děkujeme všem, kteří se zapojili do sbírání potřebného počtu bodů pro získání dotace a podíleli se tak na podpoře naší jednotky hasičů a projektu, který má sloužit především nám všem – občanům obce Kateřinice.

Dětský den pro děti z mateřské školy

745C6903-ED51-44D2-8883-FF297E1B024BVe středu 1. června 2022 jsme ve spolupráci s mateřskou školou uspořádali na fotbalovém hřišti dětský den pro děti z místní mateřinky. Pro děti jsme si připravili několik stanovišť. Během celého dopoledne si měly děti možnost vyzkoušet hasičské vybavení a výstroj, hrály s hasiči pexeso a nebo skládaly naučné skládanky.  Pokračovat ve čtení

Jak použít veřejný AED v obci Kateřinice

Poslední dubnový den mohli občané Kateřinic zaznamenat v obci kromě odpoledního stavění máje i zvuk filmařské klapky. Nenatáčel se zde žádný oscarový trhák, nýbrž výukové video, které má občanům Kateřinic jednoduše ukázat použití veřejného automatizovaného externího defibrilátoru. AED je připraven zachraňovat životy v naší obci od října roku 2021. Umístěn je na požární zbrojnici vedle hlavního vchodu. A abychom vás udrželi u videa až do konce, všechno se odehrávalo u nás „doma“. Místní rozhlas, naše krásná vesnice, občané místo herců a děj, který pomáhá nám všem.  Poděkování patří všem zúčastněným, tvůrcům videa, organizaci AED pro život a dalším, kteří se na tomto projektu podílejí. 

Poznámka: Svou zásluhu na provozování má také  Jednota, spotřební družstvo v Hodoníně, která umožnila umístění tohoto zařízení na budově své prodejny v Kateřinicích v době rekonstrukce naší hasičské zbrojnice (10/2021–04/2024), čímž ji patří velké poděkování.

DĚKUJEME ZA PODPORU V ZÍSKÁNÍ DOTACE

1_CEZ_EPP_vyzva_480x300Hasiči Kateřinice byli vybráni a zařazení se svou žádostí o poskytnutí dotace na projekt „Zajištění evakuačního střediska a občanů při krizových situacích“ do programu EPP – pomáhej pohybem. V pondělí 2. května 2022 byl náš projekt zařazen do applikace a veřejnost mohla svým pohybem sbírat body a přiřazovat je našemu nebo jinému projektu. Nečekali jsme tak silnou podporu, která přišla. Již ve čtvrtek 5. května bylo nasbíráno přes 100 tisíc bodů, čímž jsme splnili podmínky pro podporu z Nadace ČEZ.

Pokračovat ve čtení

Prověřovací cvičení jednotky

V sobotu 18. prosince byla naše jednotka vyslána ke spadlému stromu na samotný okraj obce, na tzv. trojmezí obcí Kateřinice, Fryčovice a Rychaltice. Po příjezdu na místo hasiči zjistili, že se jedná o prověřovací cvičení jednotky, o kterém neměli tušení. Tato cvičení se připravují na základě vyhlášky o organizaci a činnosti jednotek v rámci pravidelné odborné přípravy jednotek a slouží k prověření akceschopnosti hasičů. Výsledky cvičení budou zohledněny v příštím roce v přípravě na mimořádné události.