Odkazy pro občany
Povodňové informace
Víte, že…

Články – Jednotka

Hasiči četli dětem pohádky

Ve čtvrtek 6. června jsme zavítali i s dráčkem Hasíkem do mateřské školy v Kateřinicích, abychom dětem přečetli hasičské pohádky. Ano, hasičské pohádky. Pohádky, které napsali sami hasiči z různých koutů České republiky. S dětmi jsme strávili půlhodinu, pak už nastalo jen nerušené ticho a odpolední spánek. Jako překvapení po probuzení jsme dětem na rozloučenou zanechali omalovánky a pexesa. 

Toto čtení má v dnešní moderní době významnou roli, zvláště u takto malých dětí. Je důležité, aby nebyla kniha a její obsah dětem cizí. Jelikož v každém z několika hasičských příběhů je pro děti skryta i nějaká ta forma požární prevence, je toto čtení opravdu velmi kladně hodnoceno. 

Výcvik hasičů na stanici v Bílovci

Ve čtvrtek 2. května 2019 jsme se účastnili pravidelného výcviku, který probíhá každý první a třetí čtvrtek v měsíci. Tentokrát jsme však odbornou přípravu neměli v Kateřinicích, ale na hasičské stanici v Bílovci. Hasiči nacvičovali zásah na požár ve sklepních prostorech. Je to jeden ze zásahů, se kterým mohou naši hasiči přijít do styku.

“Zásahy tohoto typu mají několik specifik, a proto je potřeba, aby na ně jednotka byla připravena. Hlavní charakteristikou těchto požárů je vysoká teplota v místech, odkud je špatný odvod tepla i kouře, dochází k poškození energetických rozvodů (voda, plyn, elektrická energie). Neméně častým rizikem pro hasiče je skladování různých nebezpečných látek, jako jsou barvy, pohonné hmoty, oleje aj. U těchto zásahů bývá i vysoké nebezpečí ohrožení osob a majetku, vlivem šíření požáru a kouře do vyšších prostor objektu.”

Po výcviku čekala na hasiče exkurze, která přispěla k obohacení novými informacemi o výbavě profesionálních jednotek, se kterými častokrát spolupracujeme. 

Den obce Kateřinice

DSCN0320V sobotu 16. června 2018 vyvrcholilo 660. výročí od první písemné zmínky o naší obci. Na tento den připadla velká společenská a kulturní událost – oslavy dne obce. Pro občany obce, ale i hosty z širokého okolí byl připraven bohatý a velmi vydařený zábavný program od nejrůznějších ukázek místních spolků, až po vystoupení hudebních kapel, zpěváků a umělců. Všechny obecní spolky, zastupitelé a další se značnou měrou podíleli na přípravě samotné akce. Stranou nezůstal ani sbor a jednotka sboru dobrovolných hasičů obce Kateřinice. Pokračovat ve čtení