Sbor dobrovolných hasičů
Povodňové informace
Víte, že…

Taktické cvičení v MŠ Kateřinice

Obrazek-WhatsApp-2023-05-15-v-11.34.09Jak správně postupovat během evakuace a hašení požáru? Jak vést komunikaci s operačním střediskem během zásahu? Jak se postarat o evakuované osoby? Jak spolupracovat mezi sebou během této živelné pohromy? Tyto úkony si místní hasiči společně ve spolupráci s HZS MSK stanice Kopřivnice a Mateřskou školkou Kateřinice vyzkoušeli v pátek 28.04. v dopoledních hodinách během připraveného taktického cvičení. Zároveň se však zúčastnění obohatili i o další nové znalosti a zkušenosti.

Na páteční dopoledne profesionální hasiči ze stanice Kopřivnice společně s JSDH Kateřinice a MŠ Kateřinice naplánovali Taktické cvičení s tématem „Požár ve sklepení MŠ Kateřinice s rozšířením do herničky ve 2 NP“. Během naplánovaného časového harmonogramu došlo ke vzniku požáru ve sklepních prostorách s následným rozšířením do dalších prostor. Následovala evakuace osob z prostor mateřské školy, zásah jednotek hasičů, záchrana osob (figurína), poskytnutí první pomoci zachráněným osobám a likvidace požáru s následným ukončením cvičení. Závěrem proběhlo zhodnocení cvičení s poučením.

Po celkovém ukončení Taktického cvičení pro děti a personál z naší mateřské školky připravena ukázka techniky a prostředků jednotky SDH Kateřinice a HZS MSK stanice Kopřivnice.