Sbor dobrovolných hasičů
Povodňové informace
Víte, že…

VEŘEJNÁ SBÍRKA – AED pro život

AED pro život ve spolupráci s obcí Kateřinice a naši jednotkou spustila veřejnou sbírku pro pořízení automatizovaného externího defibrilátoru (AED). 

AED je bezpečný, počítačem řízený přístroj, který je nedílnou součástí laické resuscitace. Dokáže samostatně analyzovat elektrickou aktivitu na srdci (snímá EKG křivku). Včas rozpozná, zda pacient potřebuje podání defibrilačního výboje. To může vést k obnově řádného srdečního rytmu u osob postižených zástavou oběhu. Není třeba mít obavy ze složitosti obsluhy, je snadná a intuitivní. Po zapnutí přístroje je zachránce naváděn hlasovými pokyny k poskytnutí potřebných kroků.

AED zachraňuje životy až v 75% jeho použití, pokud je včas, tj. do pěti minut použit u osoby, která má akutní zdravotní příhodu a dojde u ní k zástavě srdeční činnosti. Zmíněný čas je rozhodující a jelikož ani v dnešní moderní době, nelze zajistit do venkovských oblastí dojezd zdravotnické záchranné služby, automatizovaný externí  defibrilátor je mnohdy jedinou možností, jak postiženému poskytnout včasnou pomoc.

AED pro život je projekt, který iniciovalo školící středisko Asklépios s cílem, rozmístit, co nejvíce těchto zařízení na veřejných místech tak, jako je to samozřejmostí ve velké většině evropských zemí. V současné chvíli defibrilátory pomáhají v obcích na Třinecku a je vyhlášeno několik dalších veřejných sbírek.

Hlavním partnerem projektu je Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje. Právě díky HZS MSK a tísňové linky 112 může veřejnost využít toto zařízení pro záchranu života. 

Veškeré informace o projektu naleznete na www.aedprozivot.cz

REPORTÁŽ České televize z roku 2019 o projektu AED pro život

Jak přispět?