Sbor dobrovolných hasičů
Povodňové informace
Víte, že…

Projekt AED PRO ŽIVOT v obci zahájen!

IMG-0165V úterý 26. října se slavnostně spustil provoz prvního veřejného automatizovaného externího defibrilátoru (AED) v obci Kateřinice. V loňském roce jsme bohužel neúspěšně žádali, a to již po druhé, o dotaci na pořízení automatizovaného externího defibrilátoru, který by byl umístěn na budově hasičské zbrojnice. V srpnu jsme se rozhodli, že zkusíme ve spolupráci s obecním úřadem oslovit projekt AED pro život, který má rozšiřující se síť veřejných AED, které zachraňují životy. Pro všechny zúčastněné a následně i zastupitelstvo obce byla podpora tohoto projektu jednoznačná, a proto bylo rozhodnuto a vyhlášení veřejné sbírky na pořízení přístroje včetně příslušenství.

Za uplynulý rok se prostřednictvím veřejné sbírky podařilo vybrat neuvěřitelných 53 000 korun. Tato částka je potvrzením toho, že v obci Kateřinice záleží jednomu na druhém a životy našich spoluobčanů nám nejsou lhostejné. Zbylou částku uhradila Obec Kateřinice ze svého rozpočtu, jednalo se o částku 70 000 Kč. 

V současné době je přístroj včetně dýchací masky a trauma balíčku umístěn na obchodu COOP, na boční straně k hasičské zbrojnici. Původní myšlenka byla umístit zařízení na budovu hasičské zbrojnice, ale jelikož bude hasičárna v následujících letech procházet rozsáhlou rekonstrukcí, bude zde tento přístroj umístěn až po dokončení stavby.  Během měsíce listopadu proběhne několik veřejných setkání s autory projektu, tak aby se zvýšilo povědomí o umístění projektu a hlavně jeho správném použití. O termínu budete včas informováni. Jak systém veřejných AED funguje si můžete přečíst přímo u samotného zařízení u obchodu, kde je umístěna informační tabule. Použití je velmi jednoduché a zvládne ho i laická veřejnost. 

Pořízením přístroje jsme v obci získali nadstandardní možnost, poskytnout předlékařskou první pomoc ještě před příjezdem samotné zdravotnické záchranné služby. AED zachraňuje životy a dává šanci na přežití až v 75% jeho použití.

Článek o představení projektu.

Tímto děkujeme všem, kteří se na projektu podíleli. Jejich jména si dovolujeme zveřejnit níže.

 • Obec Kateřinice
 • Hasiči Kateřinice
 • Firma Skarab s.r.o.
 • Firma SEMITA – DS s.r.o.
 • Firma Coop
 • Novák Radek
 • Sponer Vilém
 • Novotný Roman
 • Nováková Andrea
 • Kutáčová Svatava
 • Podstavková Marie
 • Nevludová Barbora
 • rodina Šprochova
 • Cága Jaroslav
 • Korciková Olga
 • Opělová Ivana
 • manželé Vaňkovi
 • Kutáčová Eva
 • Kutáčová Magda
 • Šustálová Ilona
 • Kutáč Aleš
 • Vysočtí
 • Peterová Božena
 • Lihocká Andrea
 • Červenka Jiří
 • Daněk Ondřej
 • Zbavitel Miroslav
 • Tyleček Adam
 • Vnenčáková Renata
 • Strakoš Miroslav
 • Tihelka Jan
 • Czepczorová Monika
 • Maňáková Nikola
 • Poloprutský Petr
 • Bursová Eva
 • František a Ludmila Novobilští
 • rodina Skopalova
 • Poloprutská Lenka
 • Novák Erik