Hasiči Kateřinice
Sbor dobrovolných hasičů
Povodňové informace
Víte, že…

Nadešel čas…

Hasicarna
V příštím týdnu započnou přípravné práce k dlouho plánované a očekávané rekonstrukci požární zbrojnice v Kateřinicích.

Tak jako před 100 lety, v roce 1923, začaly probíhat první práce a přípravy na stavbu zděné požární zbrojnice. Podobně je tomu i právě nyní. Uplynulo století a my se již pomalu loučíme s objektem naší staré zbrojnice a vrháme se do nelehkého období plného náročných dní obohacených o povinnosti související s těmito nejednoduchými stavebními pracemi. Po jistých problémech se povedlo dotáhnout realizaci rekonstrukce na pomyslnou startovní čáru a v blízké době započnou první přípravné stavební práce, které je nutné zrealizovat, než bude možno přistoupit k samotné demolici požární budovy z roku 1924.

Jedny z prvních stavebních prací započnou již příští týden. Od pondělí 27. března začnou výkopové práce pro přeložku pro zemní vedení drátů elektrické energie, místního rozhlasu a veřejného osvětlení. Výkop bude prováděn v úseku od pomníku padlých až k trafostanici u zastávky. Následně by měla být realizována samotná přeložka přepojení drátů elektrického vedení, místního rozhlasu a veřejného osvětlení, čímž nám bude umožněno započít práce pro plánovanou rekonstrukci budovy zbrojnice.

Na pátek 7. dubna je naplánováno sundávání střešní krytiny z budovy hasičárny. Následující den, v sobotu 8. dubna, se pak bude provádět odstranění jehlancovité střechy věže a demolice vrchní části věže.

V souvislosti s těmito připravovanými pracemi by jednotka sboru dobrovolných hasičů ráda poprosila dobrovolníky a uvítala spolupracovníky – naše spoluobčany, kteří by byli ochotni a přišli nám pomoci v pátek 7. dubna s odstraňováním střechy z budovy zbrojnice, protože nejenom pro nás (hasiče) se staví nová moderní budova hasičárny odpovídající standardům hasičských zbrojnic 21. století. Staví se také především pro vás, spoluobčany, aby členové JSDH, kteří vykonávají hasičské činnosti ve svém volném čase, vám mohli být v případě nouze připraveni pomoci kdykoliv a v co nejkratším čase.

Předem všem dobrovolníkům děkujeme a budeme se na vás těšit v pátek 7. dubna v 7:30 hodin. Občerstvení včetně pitného režimu bude pro vás zajištěno.

PF 2023

🎄♥️ Přejeme všem poklidné, kouzelné a láskyplné Vánoce a do nového roku mnoho úspěchů, pevné zdraví a hlavně prožití toho následujícího roku s úsměvem a v poklidu.

👩‍🚒🚒 Hasiči Kateřinice

ZÁSAH Č. 2

18. 6. 2020 – 7:55
Technická pomoc – monitoring
Kateřinice 
Technika: CAS 8 Avia, DA Renault Master
Zasahující jednotky: JSDH Kateřinice
Info: Monitoring vodního toku, který vystoupal těsně pod hranici 3.SPA, kdy začal kulminovat. Hasiči provedli vyčištění mostů od naplavenin a usměrňovali tok vody z polí.

První soutěž našich mladých hasičů

7Je to již rok, kdy vznikl v Kateřinicích po několika letech nový kroužek mladých hasičů a nyní již začínáme sklízet první ovoce. V sobotu 7. září 2019 vyrazili na svou první velkou soutěž v požárním útoku a dalších požárních disciplínách do Bruzovic na Frýdecko-Místecku. Ve své kategorie, tj. mladší žáci vybojovali se svým požárním útokem 12. místo z celkových 19. Našim mladým hasičům i jejich vedoucím velmi blahopřejeme k tomuto výsledku a přejeme, aby se s každou další soutěží posunuli na přední příčky a získávali tak zkušenosti, motivaci k dalším úspěchům a hlavně nové přátele a kamarády. Pokračovat ve čtení

Pozvánka na zahajovací schůzku mladých hasičů

SDH Kateřinice zve všechna děti do 15-ti let, které mají zájem navštěvovat kroužek Mladých hasičů, na zahajovací schůzku, která se koná
v pátek 14. září v 18:00 v hasičské zbrojnici.

Zveme i rodiče.

Srdečně zvou vedoucí kolektivu     Zdeněk a Věrka