Hasiči Kateřinice
Sbor dobrovolných hasičů
Povodňové informace
Víte, že…

Kdy voláme na tísňovou linku?

Hasiče voláme na tísňové lince 150 nebo 112 (obě čísla jsou obsluhována Hasičským záchranným sborem ČR) jestliže:IMG-2985

 • došlo k požáru a to i v případě, že jsme požár uhasili. Požár se může šířit skrytými cestami, a to i když si myslíme, že již nehoří. 
 • došlo k dopravní nehodě se zraněním osob, únikem pohonných a jiných nebezpečných látek, případně pokud hrozí další nebezpečí.
 • jsou osoby nebo zvířata ohroženy na životě (záchrana osob a zvířat z výšek, hloubek, zavalených, uvězněných apod.)
 • došlo k úniku nebezpečných látek (z automobilů, z technologií, potrubí, aj. zařízení)
 • došlo nebo dochází vlivem nepříznivého počasí ke škodám na majetku nebo ohrožení plynulosti dopravy a jiné kritické infrastruktury (spadlé stromy přes komunikace, el. vedení, zaplavené domy, sklepy)
 • hrozí ohrožení bodavým hmyzem (veřejná místa, budovy, rodinné a bytové domy)
 • hrozí jakékoliv ohrožení zdraví a života osob a zvířat a ohrožení majetku 

 

Zdravotnickou záchrannou službu voláme na tísňové lince 155 jestliže:

 • došlo k náhlé poruše zdraví osob (porucha vědomí, bezvědomí, kolaps, tlak a bolest na hrudi, zhoršené dýchání aj.)
 • došlo k úrazu (při sportu, při práci, na ulici apod.)
 • došlo k nehodě se zdravotními následky (nehoda vozidel, letadel, vlaků, cyklistů, chodců)
 • došlo k otravě léky a chemikáliemi
 • došlo k jiným vážným zdravotním stavům (alergické reakce apod.)

 

Policie ČR voláme na tísňové lince 158 jestliže:

 • došlo k narušení bezpečnosti a pořádku 
 • došlo ke vzniku trestných činů
 • je potřeba vyšetřit dopravní nehodu
 • je potřeba usměrňovat bezpečnost a plynulost silničního provozu

 

V případě, kdy si nejste jisti jakou tísňovou linku volat použijte Jednotné evropské číslo tísňového volání 112. Volání na tísňové linky je k dispozici nepřetržitě 24 hodin denně a zdarma.

 

Co je potřeba ohlásit při volání:

 • kdo volá
 • co se stalo 
 • kde se to stalo (ulice, město, číslo žel. přejezdu, číslo lampy veřejného osvětlení, číslo silnice a kilometrovník, tzv. rescue point, významné body, řeky, obchody, nemocnice apod.)
 • číslo, ze kterého voláme
 • hovor nikdy nezavěšujeme jako první a vždy jsme připraveni odpovědět na doplňující informace, telefon mějte při sobě až do příjezdu záchranných složek