Sbor dobrovolných hasičů
Povodňové informace
Víte, že…

Kdy voláme na tísňovou linku?

Hasiče voláme na tísňové lince 150 nebo 112 (obě čísla jsou obsluhována Hasičským záchranným sborem ČR) jestliže:IMG-2985

 • došlo k požáru a to i v případě, že jsme požár uhasili. Požár se může šířit skrytými cestami, a to i když si myslíme, že již nehoří. 
 • došlo k dopravní nehodě se zraněním osob, únikem pohonných a jiných nebezpečných látek, případně pokud hrozí další nebezpečí.
 • jsou osoby nebo zvířata ohroženy na životě (záchrana osob a zvířat z výšek, hloubek, zavalených, uvězněných apod.)
 • došlo k úniku nebezpečných látek (z automobilů, z technologií, potrubí, aj. zařízení)
 • došlo nebo dochází vlivem nepříznivého počasí ke škodám na majetku nebo ohrožení plynulosti dopravy a jiné kritické infrastruktury (spadlé stromy přes komunikace, el. vedení, zaplavené domy, sklepy)
 • hrozí ohrožení bodavým hmyzem (veřejná místa, budovy, rodinné a bytové domy)
 • hrozí jakékoliv ohrožení zdraví a života osob a zvířat a ohrožení majetku 

 

Zdravotnickou záchrannou službu voláme na tísňové lince 155 jestliže:

 • došlo k náhlé poruše zdraví osob (porucha vědomí, bezvědomí, kolaps, tlak a bolest na hrudi, zhoršené dýchání aj.)
 • došlo k úrazu (při sportu, při práci, na ulici apod.)
 • došlo k nehodě se zdravotními následky (nehoda vozidel, letadel, vlaků, cyklistů, chodců)
 • došlo k otravě léky a chemikáliemi
 • došlo k jiným vážným zdravotním stavům (alergické reakce apod.)

 

Policie ČR voláme na tísňové lince 158 jestliže:

 • došlo k narušení bezpečnosti a pořádku 
 • došlo ke vzniku trestných činů
 • je potřeba vyšetřit dopravní nehodu
 • je potřeba usměrňovat bezpečnost a plynulost silničního provozu

 

V případě, kdy si nejste jisti jakou tísňovou linku volat použijte Jednotné evropské číslo tísňového volání 112. Volání na tísňové linky je k dispozici nepřetržitě 24 hodin denně a zdarma.

 

Co je potřeba ohlásit při volání:

 • kdo volá
 • co se stalo 
 • kde se to stalo (ulice, město, číslo žel. přejezdu, číslo lampy veřejného osvětlení, číslo silnice a kilometrovník, tzv. rescue point, významné body, řeky, obchody, nemocnice apod.)
 • číslo, ze kterého voláme
 • hovor nikdy nezavěšujeme jako první a vždy jsme připraveni odpovědět na doplňující informace, telefon mějte při sobě až do příjezdu záchranných složek