Sbor dobrovolných hasičů
Povodňové informace
Víte, že…

Stavba nové hasičárny

15.09._8Po dlouhém procesu výběrových řízení na zhotovitele stavby „Rekonstrukce požární zbrojnice v Kateřinicích“ byla vybrána výběrovou komisí v měsíci dubnu firma SUBSTAV Invest s.r.o., která započala koncem května 2023 stavební práce na rekonstrukci naší hasičské zbrojnice v Kateřinicích.

Firma již od té doby provedla úpravu základů budovy, které byly zpevněny a odvodněny. Došlo rovněž i ke zpevnění stávající základové desky, položení nového drenážního potrubí odvádějící podpovrchové a podzemní vody s napojením do obecní kanalizace, výstavbě obvodového i vnitřního zdiva budovy a krovů, s kterou firma nyní finalizuje a přechází ke zhotovení střechy. Vlivem nepříznivého počasí se vyskytly problémy se smyvem nástřiků na fasádě, které budou v nejbližší době opraveny.

V průběhu října, listopadu a prosince se podařilo provést práce na vodo a elektroinstalacích, vyzdění vnitřních příček, zateplení obvodového zdiva budovy, topení, a v neposlední řadě dokončit fasádu a střechu. Během ledna byly dokončeny podlahy v celé budově a v únoru se začalo pracovat na montování stropních konstrukcí
i sádrokartonu.

Nyní jsou již hotové instalatérské a obkladačské práce, je instalována vzduchotechnika, probíhá výmalba
a postupně se bude hasičárna vybavovat nábytkem a dalším vybavením. V průběhu příštího týdne (26.02.–03.03.) se očekává započetí prací okolo budovy hasičárny (úprava terénu apod.) a také dokončení podlah v garážích.