Sbor dobrovolných hasičů
Povodňové informace
Víte, že…

Přemístění AED na budovu požární zbrojnice

Důležité hlášení 📣❤️‍🩹:
během úterý 09.04.2024 byl přemístěn z budovy prodejny Jednota automatizovaný externí defibrilátor (AED) na fasádu požární zbrojnice. Nově je namontován vedle hlavního vchodu do hasičárny, tedy vedle trafostanice (viz foto).

Tímto patří poděkování také Jednotě, spotřebnímu družstvu v Hodoníně, která umožnila umístění tohoto zařízení na budově své prodejny v Kateřinicích po dobu rekonstrukce naší hasičské zbrojnice (10/2021–04/2024).

Pamatujete si, jak se zařízením AED zacházet? Pokud si chcete práci s tímto záchranným zařízením připomenout, mrkněte na instruktážní video, které bylo natočeno přímo pro použití AED v naší obci a pomůže vám osvěžit si základní kroky pro jeho případné použití.