Sbor dobrovolných hasičů
Povodňové informace
Víte, že…

Přeložka nadzemního drátového vedení kolem hasičárny

345F7FEF-E16D-4532-A719-860FDB267154Vzhledem k připravované rekonstrukci zbrojnice bylo nutné vyřešit přeložení drátového vedení elektřiny, místního rozhlasu a veřejného osvětlení, které vedlo přes konzole ze zadní části věže požární zbrojnice. Jelikož muselo být vedení z věže odstraněno, tak se přistoupilo k realizaci přeložky tohoto vedení do vedení zemního.

Práce na přeložce drátového vedení byly zahájeny v pondělí 27.03.2023 firmou RH ELEKTRO s.r.o., kterou si najala pro tyto práce společnost ČEZ a jejich ukončení proběhlo ve čtvrtek 06. dubna 2023. 

Do výkopu, který je v současnosti zasypán a vede před prodejnou Jednota a „požární zbrojnicí“ k trafostanici vedle autobusové zastávky bylo uloženo jak vedení elektrické sítě, tak i vedení místního rozhlasu a veřejného osvětlení. V rámci odstávky elektrické energie dne 03.04. proběhlo přepojení nadzemního vedení do vedení zemního a posléze v neděli 09. dubna došlo rovněž i k přepojení rozhlasu a osvětlení. 

Na položení drátů místního rozhlasu a veřejného osvětlení do výkopu se podíleli hasiči a firma ELMO z Petřvaldu. Přeložku vedení elektrického vedení prováděla již zmíněná odborná firma.