Sbor dobrovolných hasičů
Povodňové informace
Víte, že…

Přání

Nastalo období vánočních svátků — svátky milosrdenství a lásky. Zanedlouho se přehoupneme do dalšího roku, který bude u hasičů velmi bohatý, a to i z hlediska kulturní stránky.
Všem bychom vám chtěli popřát mírumilovné období vánočních svátků prožité s těmi, na kterých vám záleží, a naplněné klidem i pohodou. V novém roce ať vás provází láska, smích, zdraví, a ať se vám podaří si najít čas v této hektické době pro vaše záliby a blízké. No a především také aby se ten rok obešel bez jakýchkoliv hrůz a pohrom.