Sbor dobrovolných hasičů
Povodňové informace
Víte, že…

Nadešel čas…

Hasicarna
V příštím týdnu započnou přípravné práce k dlouho plánované a očekávané rekonstrukci požární zbrojnice v Kateřinicích.

Tak jako před 100 lety, v roce 1923, začaly probíhat první práce a přípravy na stavbu zděné požární zbrojnice. Podobně je tomu i právě nyní. Uplynulo století a my se již pomalu loučíme s objektem naší staré zbrojnice a vrháme se do nelehkého období plného náročných dní obohacených o povinnosti související s těmito nejednoduchými stavebními pracemi. Po jistých problémech se povedlo dotáhnout realizaci rekonstrukce na pomyslnou startovní čáru a v blízké době započnou první přípravné stavební práce, které je nutné zrealizovat, než bude možno přistoupit k samotné demolici požární budovy z roku 1924.

Jedny z prvních stavebních prací započnou již příští týden. Od pondělí 27. března začnou výkopové práce pro přeložku pro zemní vedení drátů elektrické energie, místního rozhlasu a veřejného osvětlení. Výkop bude prováděn v úseku od pomníku padlých až k trafostanici u zastávky. Následně by měla být realizována samotná přeložka přepojení drátů elektrického vedení, místního rozhlasu a veřejného osvětlení, čímž nám bude umožněno započít práce pro plánovanou rekonstrukci budovy zbrojnice.

Na pátek 7. dubna je naplánováno sundávání střešní krytiny z budovy hasičárny. Následující den, v sobotu 8. dubna, se pak bude provádět odstranění jehlancovité střechy věže a demolice vrchní části věže.

V souvislosti s těmito připravovanými pracemi by jednotka sboru dobrovolných hasičů ráda poprosila dobrovolníky a uvítala spolupracovníky – naše spoluobčany, kteří by byli ochotni a přišli nám pomoci v pátek 7. dubna s odstraňováním střechy z budovy zbrojnice, protože nejenom pro nás (hasiče) se staví nová moderní budova hasičárny odpovídající standardům hasičských zbrojnic 21. století. Staví se také především pro vás, spoluobčany, aby členové JSDH, kteří vykonávají hasičské činnosti ve svém volném čase, vám mohli být v případě nouze připraveni pomoci kdykoliv a v co nejkratším čase.

Předem všem dobrovolníkům děkujeme a budeme se na vás těšit v pátek 7. dubna v 7:30 hodin. Občerstvení včetně pitného režimu bude pro vás zajištěno.