Sbor dobrovolných hasičů
Povodňové informace
Víte, že…

Demolice budovy požární zbrojnice z roku 1924

B18AA9D0-48D8-4E59-8055-90929BE3792E-kopie

Během pátku 7. dubna a soboty 8. dubna proběhly úspěšně demoliční práce na kateřinské požární zbrojnici. Dlouhé plánování a přípravné období pro tuto „akci“ jsou téměř u konce a nyní dochází ještě k finálním pracem spojené s demolicí, které v současné době provádí Záchranný útvar HZS ČR z Hlučína a následně budou moci započít práce na stavbě nové hasičské zbrojnice v obci Kateřinice.

Na Velký pátek ráno byl svolán sraz hasičů a dalších účastníků, kteří měli zájem se podílet na demoličních pracech požární zbrojnice. Hned z rána se započalo se sundáváním střešní krytiny z budovy hasičárny. Překvapivě se nám do cesty nevklínil žádný nečekaný problém a práce perfektně odsýpala. V odpoledních hodinách došlo i k demolici části zdiva – štítů, a odstranění stropů ve staré části budovy, postavené v roce 1924. Na jedné z desek, která byla součástí stropu bylo napsáno: „Hasičská zbrojírna.“ – jedná se tak o nápis z první dřevěné hasičské zbrojírny v Kateřinicích.

Na sobotu byl naplánován jasný cíl – demolice části věže. Od rána se postupně hasiči snažili demontovat ukotvení střechy věže ve zdivu. K dispozici jsme měli vysokozdvižnou plošinu od hasičů z Biocelu Paskov, která nám usnadnila práci a pomohla se nám dostat z venkovní strany ke střeše věže. Kolem půl desáté před hasičárnu dorazil i jeřáb, díky jehož pomoci jsme sundali celou jehlancovitou střechu věže na zem. Posléze se z této střechy odstranila krytina – měděné plechy a technikou od pana Radka Matěje byla dřevěná konstrukce střechy odvezena. Během odplechovávání střechy byl nalezen obdélníkový měděný plech, na kterém byly vyryty jména klempířů, kteří se v roce 1999 na výrobě jehlancovité střechy podíleli. Posléze proběhla nejtěžší a jedna z nejobávanějších prací. Proběhlo bourání věže zbrojnice. Rovněž i tento úkon se velmi zdařil a vše proběhlo bez komplikací. Následně se jen provedly základní úklidové práce a nyní budeme čekat, než ve spolupráci se Záchranným útvarem z Hlučína provedeme dokončení demolice – tyto práce budou probíhat během tohoto týdne (17.–21.04.2023), kdy proběhne dobourání zdí ve staré části budovy a kompletní demolice novější části budovy, která byla přistavena v roce 1976 (kulturní místnost, zadní část garáže a sociální zázemí).

V průběhu měsíce května nebo června se očekává započetí stavebních prací na stavbě nové hasičárny. Pevně věříme, že už nám nic nebude stát v cestě a povede se nám zbrojnici bez nečekaných problému postavit.

Ještě bychom rádi poděkovali všem, kteří se v pátek 7. a v sobotu 8. dubna společně s námi zapojili do demoličních prací, čímž jsme společně odvedli velký kus práce a jsme zase o něco blíž k nové budově hasičárny, která bude sloužit nám všem – spoluobčanům obce Kateřinice.