Sbor dobrovolných hasičů
Povodňové informace
Víte, že…

ZÁSAH Č. 2

5. 5. 2022 – 17:40
Technická pomoc – odstranění nebezpečných stavů
Kateřinice 120
Technika: CAS 8 Avia, DA Renault
Zasahující jednotky: JSDH Kateřinice, HZS MSK stanice Kopřivnice
Info: Na pokyn krajského operačního střediska byli hasiči vysláni k prokopnutému vodovodnímu řádu. Vlivem toho došlo k masivnímu úniku pitné vody a zaplavení přilehlých pozemků a dvou sklepů rodinných domů.