Sbor dobrovolných hasičů
Povodňové informace
Víte, že…

Zajištění evakuačního střediska v obci Kateřinice

IMG_20220921_184112PV měsíci dubnu letošního roku jsme se rozhodli zažádat o dotaci na „Zajištění evakuačního střediska v obci Kateřinice“ prostřednictvím Nadace ČEZ, která v celé České republice podporuje důležité, prospěšné a charitativní projekty. Dne 2. května 2022 byli Hasiči Kateřinice se svou žádostí o dotaci vybráni a zařazeni tak do aplikace EPP – pomáhej pohybem od Nadace ČEZ.

Hlavním úkolem pro získání dotace bylo nasbírání potřebného počtu bodů vlastním pohybem ve zmíněné aplikaci, abychom splnili podmínky dotace a získali tak částku ve výši 55 000 Kč. Již 5. května 2022 bylo nasbíráno přes 100 tisíc bodů, čímž jsme splnili podmínky pro podporu z Nadace ČEZ.

Díky poskytnutým financím z dotace „Zajištění evakuačního střediska v obci Kateřinice“ jsme mohli finanční prostředky využít k zakoupení dvou kusů digitálních invertorových elektrocentrál značky HERON o výkonech 7HP/3,7 kW a 3,3HP/2 kW, zemnící sady a PeliTM přenosného osvětlovacího systému RALS 9430C.

Výše zmíněným zakoupeným vybavením bude umožněno zajištění základní dodávky elektrické energie a osvětlení do budovy hasičské zbrojnice, která bude v případě mimořádných situací (povodně, záplavy, výpadky elektrické energie, apod.) sloužit pro občany jako evakuační středisko nebo místo pro zajištění základních životních potřeb.

Celkové náklady na pořízení vybavení byly 69 326 Kč s tím, že Nadace ČEZ nám přispěla částkou 55 000 Kč
a zbylé finance ve výši 14 326 Kč byly uhrazeny obcí Kateřinice.

Tímto bychom velmi rádi poděkovali Nadaci ČEZ a obci Kateřinice za finanční podporu. Dále děkujeme všem, kteří se zapojili do sbírání potřebného počtu bodů pro získání dotace a podíleli se tak na podpoře naší jednotky hasičů a projektu, který má sloužit především nám všem – občanům obce Kateřinice.