Sbor dobrovolných hasičů
Povodňové informace
Víte, že…

Rekonstrukce hasičské zbrojnice v Kateřinicích

predni-pohledPsal se rok 1924, když se hasiči v Kateřinicích těšili z nově otevřené hasičské zbrojnice. Těžko říct, jestli to je zásah shůry nebo osud, ale v roce 2024, což bude rovných 100 let, budeme slavnostně otevírat zcela novou rekonstruovanou hasičárnu, která bude stát na stejném místě jako doposud.

Ale abychom nepředbíhali, vezmeme to hezky popořádku. S první myšlenkou na rekonstrukci objektu přišli hasiči již v roce 1962, kdy vznikla studie, která však nebyla nikdy zrealizována. Další studie vznikla až v roce 2012, která však reálnou podobu nové stavby také nedostala. Historie současné rekonstrukce se začala psát roku 2019. Od té doby se intenzivně pracovalo na tom, aby hasičárna splnila veškeré normy a nařízení dnešní doby a zároveň byla i nadále dominantou obce. Od začátku bylo zcela jasné, že největším oříškem pro malou obec, jako jsou Kateřinice, bude financování celého projektu. Bez pomoci státu a kraje by si obec nemohla takto nákladnou investici dovolit. Od roku 2019 tak bylo každoročně žádáno Ministerstvo vnitra o poskytnutí dotace. Až po dlouhých třech letech se nás usmálo štěstí, v čemž nám v roce 2020 „pomohl“ posudek statika, který zhodnotil budovu jako neopravitelnou a z důvodu havarijního stavu bylo nařízeno odstranit stavbu až po její samotné základy. 

V loňském roce na podzim nás všechny potěšila zpráva z Ministerstva vnitra, kdy nám byla schválena dotace ve výši 4,5 milionu korun. Další dobrá zpráva přišla zanedlouho poté, když byla potvrzena i další dotace, a to z Moravskoslezského kraje. Ta činí 2 250 000 Kč. Celkově tak obec získá na stavbu nové budovy 6 750 000 Kč, což je přibližně polovina ceny celé stavby (konečná suma bude známa až po veřejném výběrovém řízení).

V současné době probíhají naplno administrativní úkony pro podání povinných dokumentů na Generální ředitelství HZS ČR, resp. Ministerstvo vnitra ČR. V průběhu letních prázdnin by mohlo být vypsáno zmíněné výběrové řízení na dodavatele stavby a na podzim  znám dodavatel stavby nové hasičské zbrojnice v obci Kateřinice. 

A kde, že hasiči budou po dobu rekonstrukce přebývat? Jen o pár desítek metrů dál, v areálu komunitního centra, kam se v nejbližším období začneme pomalu stěhovat. Zajištění požární ochrany v obci bude i nadále plně zajištěno a nijak neomezeno.