Sbor dobrovolných hasičů
Povodňové informace
Víte, že…

DĚKUJEME ZA PODPORU V ZÍSKÁNÍ DOTACE

1_CEZ_EPP_vyzva_480x300Hasiči Kateřinice byli vybráni a zařazení se svou žádostí o poskytnutí dotace na projekt „Zajištění evakuačního střediska a občanů při krizových situacích“ do programu EPP – pomáhej pohybem. V pondělí 2. května 2022 byl náš projekt zařazen do applikace a veřejnost mohla svým pohybem sbírat body a přiřazovat je našemu nebo jinému projektu. Nečekali jsme tak silnou podporu, která přišla. Již ve čtvrtek 5. května bylo nasbíráno přes 100 tisíc bodů, čímž jsme splnili podmínky pro podporu z Nadace ČEZ.

V současné chvíli ve spolupráci s obcí (našim zřizovatelem) připravujeme potřebnou administrativu a poptáváme vybavení, které jsme žádali pro projekt „Zajištění evakuačního střediska v obci Kateřinice“. Jakmile bude tento projekt zcela ukončen, bude představen i veřejnosti.

Tímto DĚKUJEME všem, kteří se podíleli na podpoře naší jednotky a projektu, který má sloužit především nám všem – občanům obce Kateřinice.