Sbor dobrovolných hasičů
Povodňové informace
Víte, že…

Moravskoslezský kraj opět výrazně podpořil činnost SDH

Za podpory Moravskoslezského kraje jsme na podzim loňského roku pořídili nové vybavení pro činnost Sboru dobrovolných hasičů v Kateřinicích. Pořízením základny pro požární sport, dětských autosedaček pro přepravu mladých hasičů a uniforem pro členy SDH se tak sbor posunul na vyšší úroveň.

Celkové náklady projektu činily 50 000 Kč. Z rozpočtu sboru bylo zaplaceno 15 tisíc, zbylé náklady financoval již výše zmíněný kraj. Sbor dobrovolných hasičů v Kateřinicích, jakož to organizační složka SHČMS, je závislá pouze na příjmech vlastní výdělečné činnosti (zábavy, karnevaly, atp.), které ovšem v době koronavirové krize značně ovlivnily rozpočet na straně příjmů. Jsme tedy velmi vděční, že i v této nelehké době jsme podporováni z krajské úrovně. 

Tímto děkujeme Moravskoslezskému kraji a věříme, že rok 2022 bude zlomový v aktivitě naší mládeže a kulturních akcí, které bychom rádi uspořádali.