Sbor dobrovolných hasičů
Povodňové informace
Víte, že…

Jak použít veřejný AED v obci Kateřinice

Poslední dubnový den mohli občané Kateřinic zaznamenat v obci kromě odpoledního stavění máje i zvuk filmařské klapky. Nenatáčel se zde žádný oscarový trhák, nýbrž výukové video, které má občanům Kateřinic jednoduše ukázat použití veřejného automatizovaného externího defibrilátoru. AED je připraven zachraňovat životy v naší obci od října roku 2021. Umístěn je na požární zbrojnici vedle hlavního vchodu. A abychom vás udrželi u videa až do konce, všechno se odehrávalo u nás „doma“. Místní rozhlas, naše krásná vesnice, občané místo herců a děj, který pomáhá nám všem.  Poděkování patří všem zúčastněným, tvůrcům videa, organizaci AED pro život a dalším, kteří se na tomto projektu podílejí. 

Poznámka: Svou zásluhu na provozování má také  Jednota, spotřební družstvo v Hodoníně, která umožnila umístění tohoto zařízení na budově své prodejny v Kateřinicích v době rekonstrukce naší hasičské zbrojnice (10/2021–04/2024), čímž ji patří velké poděkování.