Sbor dobrovolných hasičů
Povodňové informace
Víte, že…

ZÁSAH Č. 5

30.  11.  2021 – 15:26
Technická pomoc – odstranění stromu
Kateřinice, směr Hájov
Technika: CAS 8 Avia
Zasahující jednotky: JSDH Kateřinice, HZS MSK stanice Kopřivnice
Info: Na pokyn krajského operačního střediska byli hasiči vysláni k vyvrácenému stromu na vedení vysokého napětí. Hasiči na místo povolali havarijní službu, která provedla odpojení vedení VN a poté byl strom odstraněn. Během zásahu hasiči prováděli usměrňování dopravy.