Sbor dobrovolných hasičů
Povodňové informace
Víte, že…

ZÁSAH Č. 3

30.  6. 2021 – 04:16
Technická pomoc – odstranění stromu
Kateřinice, směr Hájov
Technika: CAS 8 Avia
Zasahující jednotky: HZS MSK stanice Kopřivnice, JSDH Kateřinice
Info: Na pokyn krajského operačního střediska byli hasiči vysláni ke spadlému stromu přes komunikaci spojující obce Kateřinice a Hájov. Na místě bylo zjištěno, že se jedná pouze o větev, která byla odstraněna mimo komunikaci.