Sbor dobrovolných hasičů
Povodňové informace
Víte, že…

OSTATNÍ ČINNOST Č. 3

18. 6. 2021 – 17:57
Technická pomoc – odstranění nebezpečných stavů
Kateřinice
Technika: CAS 8 Avia
Zasahující jednotky: JSDH Kateřinice
Info: Na žádost zřizovatele provedli hasiči technologické kropení nové komunikace.