Sbor dobrovolných hasičů
Povodňové informace
Víte, že…

Výcvik jednotky po “covid” pauze

7B64864C-29F2-4447-900A-01AD5636C31EKaždý první a třetí čtvrtek v měsíci je u naší jednotky ve znamení společných setkání. Podle aktuální situace hasiči provádí odbornou přípravu, zkoušky techniky a agregátů, kondiční jízdy, úklid zbrojnice případně další potřebné činnosti.

“Od března nás však všechny zasáhla koronavirová pandemie a vše, na co jsme byli doposud zvyklí se během dne stalo minulostí. I my jsme museli přerušit všechny činnosti avšak připravenost k výjezdu zůstala zachována. Na vozidlech přibyly roušky, dezinfekce, postupy, jak se chovat u zásahu apod.“

Po tříměsíční pauze jsme se mohli opět věnovat tomu, co máme rádi. Vyrazili jsme na kateřinskou přehradu, kde jsme si vyzkoušeli tvorbu dopravního a útočného vedení, doplňování cisterny z volného vodního zdroje a také základní práci s proudnicí. Věříme, že globální situace ve světě i u nás se začně již brzy vracet k normálu a budeme si opět plnými doušky svobodně užívat všech každodenních radostí i starostí.