Sbor dobrovolných hasičů
Povodňové informace
Víte, že…

Únorový výcvik a taktické cvičení hasičů

tc6Odborná příprava dobrovolných hasičů je nedílnou součástí jejich činnosti a nejinak tomu je i u naší dobrovolné jednotky v Kateřinicích. V únoru byly ke zdokonalení hasičů přichystány rovnou dvě větší akce. Nejdříve výcvik na stanici profesionálních hasičů v Bílovci a o dva dny později taktické cvičení na Domov seniorů v Kateřinicích.

Ve čtvrtek 20. února v podvečer se vydali v rámci pravidelné přípravy dobrovolní hasiči na výcvik do Bílovce. Členové jednotky si měli možnost procvičit zásah u požáru, kde si hlavně nacvičili tvorbu hadicového vedení, vstup do nebezpečného prostoru se zavodněným proudem a také vyhledávání a záchranu osob – to vše ve zcela zakouřeném prostředí.

O dva dny později si vše procvičené mohli prověřit u taktického cvičení v objektu domova pro seniory v Kateřinicích. Tématem cvičení byl požár v technickém zázemí budovy. Do cvičného požáru, který detekovala elektrická požární signalizace, byli zapojeni i zaměstnanci domova pro seniory, kteří si zopakovali postupy v případě vzniku mimořádné události. Poté již dorazila naše jednotka a postupovala jako u reálného požáru. Tvorba hadicového vedení, vyhledávání osob, záchrana osoby, hašení požáru, odvětrání prostor a vše, co k takovému typu zásahu patří. Na závěr proběhlo vyhodnocení cvičení a to společně s již zmíněnými zaměstnanci domova.

Video z taktické cvičení