Sbor dobrovolných hasičů
Povodňové informace
Víte, že…

Taktické cvičení v domově seniorů

002V úterý 6. října proběhlo v domově seniorů taktické cvičení naší jednotky. Taktické cvičení tentokrát bylo trochu odlišné od těch ostatních.

Zpracovatelem cvičení nebyla naše jednotka, resp. velitel jednotky, ale studentka 3. ročníku Vyšší odborné školy požární ochrany ve Frýdku-Místku, která v rámci závěrečné absolventské práce naplánovala cvičení, které bude výstupem její práce. Cvičení proto nebylo zaměřeno na obvyklé činnosti jako u reálného zásahu, ale prioritně na záchranu osob s omezenou schopností pohybu. Hasiči nejdříve provedli záchranu osob pomocí vlastního vybavení a poté pomocí vybavení firmy APOS z Brna, která se zabývá výrobou evakuačních a záchranných prostředků právě pro domovy seniorů, nemocniční zařízení apod.

Výsledek cvičení bude znám v brzké době a bude k dispozici, jak pro vedení domova seniorů, firmu APOS, tak i naší jednotku. Díky tomu získáme informace, jak se na tuto záchranu osob u reálného zásahu vybavit, aby byla záchrana, co nejrychlejší a nejúčinnější.