Sbor dobrovolných hasičů
Povodňové informace
Víte, že…

Krátkým pohledem do zásahové činnosti roku 2019

3Rok 2019 je již minulostí a my můžeme bilancovat. Když se poohlédneme na statistiku výjezdů kateřinické jednotky, skončili jsme na čísle 18. V tomto numeru jsou zahrnuty všechny události, ke kterým hasiči vyrazili v průběhu celého roku. Jednalo se o dva požáry, 10 technických pomocí (spadlé stromy, čerpání vody, aj.), 4 ostatní pomoci (asistence a práce pro obec) a dvě cvičení. Mezi největší zásahy patřily bezesporu likvidace následků přívalových dešťů, které nás potrápily hned třikrát během necelého měsíce (duben, květen) a dále požár, který se rozšířil od pálení klestí na rodinný dům. Díky včasnému zásahu naší jednotky, byl uchráněn majetek v řádech statisíců korun. Naopak největším cvičením v obci byl fiktivní požár pokoje v domově seniorů, kde museli hasiči ze tří jednotek postupovat jako při reálném zásahu.

zasaky-rok-2019

mezirok