Sbor dobrovolných hasičů
Povodňové informace
Víte, že…

Výcvik hasičů na stanici v Bílovci

Ve čtvrtek 2. května 2019 jsme se účastnili pravidelného výcviku, který probíhá každý první a třetí čtvrtek v měsíci. Tentokrát jsme však odbornou přípravu neměli v Kateřinicích, ale na hasičské stanici v Bílovci. Hasiči nacvičovali zásah na požár ve sklepních prostorech. Je to jeden ze zásahů, se kterým mohou naši hasiči přijít do styku.

„Zásahy tohoto typu mají několik specifik, a proto je potřeba, aby na ně jednotka byla připravena. Hlavní charakteristikou těchto požárů je vysoká teplota v místech, odkud je špatný odvod tepla i kouře, dochází k poškození energetických rozvodů (voda, plyn, elektrická energie). Neméně častým rizikem pro hasiče je skladování různých nebezpečných látek, jako jsou barvy, pohonné hmoty, oleje aj. U těchto zásahů bývá i vysoké nebezpečí ohrožení osob a majetku, vlivem šíření požáru a kouře do vyšších prostor objektu.“

Po výcviku čekala na hasiče exkurze, která přispěla k obohacení novými informacemi o výbavě profesionálních jednotek, se kterými častokrát spolupracujeme.