Sbor dobrovolných hasičů
Povodňové informace
Víte, že…

Prověřovací cvičení jednotky

unnamedV pondělí 2. prosince krátce po 18. hodině byl vyhlášen všem členům jednotky poplach. K požáru elektroinstalace vysílače mobilního operátora v Kateřinicích vyrazila obě vozidla naší jednotky. Po příjezdu na místo hasiči vzápětí zjistili, že se nejedná o zmiňovaný požár, ale o prověřovací cvičení*. I přes toto zjištění museli členové postupovat dle taktických postupů určených pro takové typy požárů. Náhražkou požáru byl oheň v uzavřeném plechovém sudu.

Po celou dobu cvičení byl na místě přítomný velitel jednotky a starosta obce, kteří v závěru provedli zhodnocení celého cvičení. 

*Prověřovací cvičení
Jedná se o předem naplánované cvičení s různým tématem, o kterém členové jednotky dopředu neví, vyjíždějí tedy jako k běžnému zásahu a většinou až na místě události zjistí, že se jedná o cvičení. Toto cvičení je kontrolou provedené odborné přípravy a celkové připravenosti členů. Společně s taktickým cvičením, o kterém již členové jednotky vědí,jsou tato cvičení povinnou části odborné přípravy za daný rok. Tyto cvičení se dělají na základě vyhlášky o organizaci a činnosti JPO jedenkrát ročně.