Sbor dobrovolných hasičů
Povodňové informace
Víte, že…

Kurz bezpečné jízdy pro řidiče JSDH

2Moravskoslezský kraj ve spolupráci s Centrem bezpečné jízdy Libros Ostrava a HZS Moravskoslezského kraje připravil v roce 2019 projekt „Kurz bezpečné jízdy pro řidiče jednotek sborů dobrovolných hasičů MS kraje. Za podpory obce Kateřinice, která dofinancovala zbylé (poloviční náklady) na tento kurz se mohli zúčastnit i dva řidiči naší jednotky.

V neděli 29. září měli možnost během celého dopoledne a části odpoledne vyzkoušet různé druhy vozovek a chování požárních vozidel. Tohoto kurzu jsme se účastnili s dopravním automobilem, avšak přímo na místě si mohli vyzkoušet i testovací hasičské vozidlo z dílny automobilky Tatra. Po dovršení kurzu získali hasiči certifikát kurzu bezpečné jízdy, ovšem mnohem cennější jsou zkušenosti, které mohou uplatnit nejen při řízení hasičských vozidel.

Video z kurzu