Sbor dobrovolných hasičů
Povodňové informace
Víte, že…

Zástupce jednotky a obce se účastnili kurzu „Specialista civilní ochrany“

scob

„Kdo je připraven, není překvapen“, tak se stále učíme a cvičíme. Ve dnech 6. – 8. 4. 2018 probíhal v Ústřední hasičské škole SH ČMS Jánské koupele kurz ˵Specialista civilní ochrany„. 

Kurz proběhl v rámci projektu Moravskoslezského kraje s názvem ˵ Zvyšování připravenosti obyvatel a příslušníku HZS na mimořádnou událost“, na který jsme společně s naším panem starostou Radkem Novákem vyslali i člena jednotky Aleše Cochlara.

Jak Radek, tak i Aleš kurz ukončili úspěšně a oba obdrželi certifikát specialisty civilní ochrany a vzhledem k tomu, že Aleš je členem JSDH, tak zároveň obdržel i odznak specialista civilní ochrany.

Nabyté informace nám pomůžou při řešení mimořádných událostí hlavně na úseku ochrany obyvatelstva.