Sbor dobrovolných hasičů
Povodňové informace
Víte, že…

Výcvik jednotky v polygonu HZS MSK

hdrV sobotu 10. února se převážná část jednotky zúčastnila dopoledního výcviku nositelů dýchací techniky. Výcvik probíhal v prostorách hasičské stanice HZS Moravskoslezského kraje na stanici Ostrava-Fifejdy, v polygonu určeném právě pro tyto výcviky. 

Cílem výcviku v tomto speciálním polygonu je připravit hasiče na ztížené podmínky u zásahu, nejčastěji požárů. Polygon je dvoupatrový, klecovité konstrukce, jedinou možnou variantou, jak tento polygon úspěšně projít s dýchacím přístrojem, je plazení se po čtyřech, přitahování vleže, průnik přes velmi těsné prostory apod. a to vše v naprosté tmě, se světelnými efekty imitující požár, zvýšenou teplotou a velmi hlasitými zvukovými efekty (křik dětí, zvuk padajících konstrukcí, aj.)

Hasiči se tímto výcvikem zdokonalili hned v několika oblastech. Od zásad průzkumu, přes komunikaci, až např. po orientaci v neznámém prostředí. Výcvik tohoto typu  byl proveden prvně, a to v rámci plánu odborné přípravy na rok 2018. 

Na závěr výcviku se kateřiničtí hasiči seznámili s moderní technikou ostravské stanice Fifejdy a získali tak vyšší povědomí o možnostech nasazení speciální techniky a základního vybavení Hasičského záchranného sboru. Tímto chceme příslušníkům HZS MSK z HS2 Ostrava velmi poděkovat.