Sbor dobrovolných hasičů
Povodňové informace
Víte, že…

Zásahy 25.6.2016

Dne 25. 6. 2016 vyjížděla naše jednotka ke třem událostem na území naší obce. Jedna událost byla akutní, další dvě byly v režimu ostatních činností, tzn., že jsou předem dojednány a nejsou akutního charakteru. U prvního výjezdu jsme provedli čerpáni studny s kompletním vyčištěním. O necelou hodinu později vyjížděli naši hasiči k vzrostlému stromu, který ohrožoval majetek u rodinného domu. K této události byl naší jednotkou povolán soukromý jeřáb, za pomocí kterého jsme provedli likvidaci nebezpečného stavu. Posledním výjezdem byla asistence a pomoc se zajištěním kulturní akce, kdy hasiči vytvořením pěny zpestřili dětem začátek prázdnin. Děti se na této akci velmi pobavily. Občané si mohli také prohlédnout novou techniku, kterou jsme během posledního roku získali, a se kterou zasahujeme u všech událostí.